Преди да използвате ОКУфлаш блу, прочетете подробно инструкциите за употреба:

Листовка с информация за продукта на български език: PIL_OCUflash_blue_bg

Листовка с информация за продукта на английски: PIL_OCUflash_blue_en

ОКУфлаш блу книжка за оцветяване